Mesek Bawang Beureum

Aslmn.Wr.Wb.

Sampurasun…

Ieu carita pangalaman djisim kuring dina mangsa katukang…

Dina mangsa harita djisim kuring keur sosonona hayang nalungtik jeung mikanyaho kana diri sorangan. Duka teuing kunaon, dina alam pikir teh loba pisan patanyaan ngeunaan awak sakujur.  Sagala dipikiran..siga nu burung.. Saha ari djisim kuring teh? Naon nu aya dina sajeroning diri teh? Naon nu disebut hirup teh? Naon ari maot? Naha beut hirup? Naha beut maot? Naon bedana hirup jeung maot? Naon bedana “hirup” jeung “nu hirup” jeung “nu ngahirupan” jeung “nu dihirupan”..??? jst..

Nu puguh mah dina sirah teh asa mulek ku sagala patanyaan sarupa kitu.. Kadang mah sok era ka diri sorangan, ari djisim kuring teh gelo kitu??? Asa teu basajan jeung batur.. Ari batur sarua kieu kitu??? Atawa boa-boa djisim kuring nu telat umur sakieu karek mikiran ieu teh???

Malahan hiji waktu mah djisim kuring pernah nanya ka anak batur nu sok sare bareng jeung djisim kuring (pun bojo..hehe), “naha ari djisim kuring aya kalainan henteu dina hirup sapopoena???” Bisi wae..hehe.. Lain nembalan nu jadi pamajikan teh, kalahkah seuri ngagelenyu.. Boa-boa saruana..hehe.

Lain nanaon nanya ka pamajikan teh, kusabab sakanyaho djisim kuring mah jelema nu panglobana nyahoeun jeung apaleun kana lampah djisim kuring, nya pamajikan.. Pamajikan mah apaleun pisan kana goreng adat jeung goreng patutna djisim kuring.

Dina hiji mangsa djisim kuring dipanggihan kunu jadi kolot.. Djisim kuring menta bongbolongan ka manehna ngeunaan kana lalakon nu keur disorang ku djisim kuring dina raraga mikiran diri sakujur. Sugan jeung sugan kolot mah leuwih apal leuwih paham…

Eta kolot ngan saukur nembalan kieu : “Teang bawang beureum sasihung, tuluy pesek salapis-salapis kumaneh..sugan jadi jalan..”. Geus kitu mah bari uluk salam eta kolot teh tuluy indit.

Nya djisim kuring kalahkah jadi panasaran, geuwat neang bawang beuruem ka pawon.. pas manggih pisan dina wadah bungbu teh. Bari ngajewang peso leutik tuluy djisim kuring nginggik ka tengah imah.

Asa jadi panasaran, da bawang beureum teh sering manggihan ngan pedah can pernah disidik-sidik dipikiran mah.. Ku djisim kuring eta bawang beureum diteuteup tuluy diseuseup..karasa ambuna ku irung teh nyereng. Tuluy wae dipesek cangkang nu pangluarna, ipis..jeung kabulen ku kokotor nu napel..sanggeus eta manggih deui cangkang nu leuwih bersih lewih herang warnana aya beureum jeung bodas..tuluy ku djisim kuring dipesek deui eta bawang teh..mimiti karasa nyerengna nambahan..dipesek tuluy teh tungtungna manggih bendul bawang warnana bodas ngeplak jeung bersih..nya ari eta bendul nu bodas dipesek mah nya tuluy beak wae euweuh nanaon……

Naon atuh nya pihartieuna eta panitah kolot teh???

Unggal jelema mun daek mikiran eta bawang beureum teh meureun bakal beda-beda hasil pamikirana. Djisim kuring mah mikiran teh, naha diri urang teh lir ibarat eta bawang beureum nu kudu dipesek salambar salambar??? Sangkan kapanggih diri teh saha??? Naha aya bendul bodas nu bersih sajeroning diri teh??? Duka atuh…wallahu.. Ngan nu puguh kapikiran mah diri nu pinuh kulumud kokotor jeung rereged wae..nyaeta ku laku lampah sorangan. Ari nyerengna bawang mah geus puguh..loba laku hirup teh numatak nyereng kana irung batur jeung ngeclakeun cai panon batur.. Tapi sugan jeung sugan djisim kuring keur berjuang sangkan bisa neang nyerengna bawang beureum nu mangfaat jeung ngeclakna cai panon kabagjaan…jang saha baeee….

Cag ahhh…hampura jeung piduana wae..

Iklan
  1. Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: